Många år innan företag blir lönsamma

För de som startar nya företag gäller det gamla talessättet "trägen vinner". Så kan man tolka en ny undersökning från branschorganisationen Företagarna.

Enligt vd:n där, Anna-Stina Nordmark Nilsson, dröjer det oftast många år innan företagen blir ordentligt lönsamma.

– Efter åtta år kan man dra nytta av de investeringar man har gjort. Man har stabilitet kanske, hittar sina affärsidéer, hittar sin marknad och också har koll på kostnadssidan. Då börjar man räkna hem resultat också, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Enligt Företagarnas nya undersökning har nystartade företag relativt låg avkastning på satsat kapital.

Sedan tidigare är det känt att bara ungefär två tredjedelar av alla nya företag överlever sin treårsdag, och nu visar Företagarna att lönsamheten är ganska låg även för de företag som finns kvar efter fyra år.

De aktiebolag som startade 2004 hade fyra år senare en genomsnittlig så kallad nettomarginal på ungefär 2,6 procent, betydligt lägre än genomsnittet för alla företag i Sverige det året.

Men företagen som hade varit igång i åtta år hade mognat och var markant mer lönsamma än de fyraåriga företagen, enligt undersökningen som Företagarna har gjort med hjälp av kreditupplysningsföretaget UC.

Många av de som har blivit av med sitt jobb nu under lågkonjunkturen har blivit uppmanade att fundera på om de ska starta egna företag, men Företagarnas vd menar att bland annat politiker ibland pratar på ett ovarsamt sätt om nyföretagande som en lösning på arbetslösheten.

– Det får inte bli ett "quick fix" eller en snabbvinst för samhället och så driver man in människor i ett företagande, för det finns en personlig riskbild och den måste man ha kontroll över.

Jens Möller
jens.moller@sr.se