Skåne

Vården avslöjade skyddad identitet

En person med skyddad identitet fick den avslöjad av sjukvården. Det var ett av de allvarligaste fallen som patientnämnden i Region Skåne hanterade förra året.

– När patienten kallades in blev personen uppropad med sitt riktiga namn, säger Ann-Christine Sandell (M), tillförordnad ordförande i nämnden.

Patienter som är missnöjda med något inom vården ska kunna vända sig till patientnämnden. Den kan fungera som en medlare och länk mellan patienten och vården. Den kan också uppmärksamma andra nämnder om något som är ett återkommande problem.

Förra året behandlade nämnden över 3 000 ärenden - allt från missnöje med väntetider till att någon fått fel tand utdragen eller blivit skadad under en operation.

Och just operationsverksamheten får rätt många anmälningar. Ann-Christine Sandell tror att det kan bero på att informationen om riskerna med en operation inte alltid är så bra.