Antalet unga förtidspensionärer ökar

Samtidigt som antalet nya förtidspensionärer minskat dramatiskt de senaste åren så ökar fortfarande antalet unga förtidspensionärer.

Adriana Lender, generaldirektör på Försäkringskassan, har tidigare utrett varför så många unga förtidspensioneras.

– Det är en oerhört besvärande ordning, att så unga människor så tidigt fastnar i ersättningssystemen, säger Adriana Lender.

Innan hon blev Försäkringskassans generaldirektör hade hon regeringens uppdrag att utreda varför så många unga, mellan 19 och 29 år, blir förtidspensionerade, eller som det heter får aktivitetsersättning.

Lender presenterade sin utredning och sina förslag på åtgärder 2008. Trots det fortsätter antalet unga förtidspensionärer att öka.

Samtidigt som antalet nybeviljade förtidspensionärer över 30 år minskat från närmare 70 000 till 16 000, från 2004 till 2009, har antalet unga förtidspensionärer ökat från 4 500 till 6 500.

– Jag vet att regeringen är väldigt intresserad av det här. Man är väl medveten om problemen men man har, vad jag förstår, inte riktigt haft tid att göra det här. Man har haft många frågor att hantera när det gäller sjukförsäkringarna. Det här har fått anstå lite, säger Adriana Lender.

Så de unga förtidspensionärerna kommer lite efter?

– Ja, säger Adriana Lender.

Hon föreslog 2008 att bara unga med mycket svåra diagnoser skulle få aktivitetsersättning. Eftersom aktivitetsersättningen är högre än studiestödet blir det lätt en inlåsningseffekt.

– Det där innebär att man då ung människa då får ganska mycket pengar. Det är, relativt sätt, mycket jämfört med det vanliga studiestödet som andra ungdomar får.

När de väl kommit in i särskolan och fått förlängd skolgång och aktivitetsersättning så blir de kvar där, säger Adriana Lender.

Risken är också, enligt Adriana Lender, att de unga som i dag får aktivitetsersättning blir utan när de fyller 30 eftersom de nya reglerna för sjukersättning är hårdare.

– Det regelverket är väldigt strängt och då kan det bli ännu besvärligare, säger Adriana Lender.

En orsak till att det är en så stor andel av förtidspensionärerna som är unga kan vara att reglerna är hårdare för de äldre?

– Jamen, det är det ju, säger Adriana Lender.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se