Reepalu vs judiska församlingen

Spänningarna har varit stora mellan kommunalråd Ilmar Reepalu (S) och Malmös judiska församling den senaste tiden. Reepalu har bland annat kritiserats för att han inte tar antisemitismen i stan på allvar. Efter en lång tid av spänningar och irritation träffas de äntligen i dag. Ilmar Reepalu, kommunalråd i Malmö och Fred Kahn, judiska församlingens styrelses ordförande medverkar. 17-timmen