Kyla kan ge stora hälsoproblem

Kylan har tagit vårt land i ett fast grepp den senaste tiden, vilket inte enbart får konsekvenser för tågtrafiken, utan faktiskt också kan vara ett direkt hälsoproblem. Syndromet köldkänslighet tas nu upp i en ny avhandling från Lunds universitet.

För en del personer får kylan stora konsekvenser i det vardagliga livet. Ingela Carlsson, arbetsterapeut vid Handkirurgiska kliniken Malmö-Lund, har skrivit en doktorsavhandling om det relativt outforskade syndromet köldkänslighet.

Det är vid kontakt med kyla som problemen uppstår. Antingen när man är utomhus och det är kallt, eller också när man gör något så simpelt som att handla mat från frysdisken.

– Man upplever smärta och värk och att man får en försämrad gripkraft. Man känner av stelhet och domningar. Och de här symptomen kan sitta i under lång tid, det kan ta flera timmar. För de som har det riktigt besvärligt kan det sitta i ett helt dygn, säger Ingela Carlsson.

Syndromet köldkänslighet är vanligt bland personer med någon form av handskada - 45% av de personer som Ingela Carlsson undersökt i sin avhandling, hade tydliga problem med köldkänslighet. Allra vanligast var det hos personer med så kallat "hand-arm vibrationssyndrom", vilket man kan få efter långvarigt bruk av vibrerande handverktyg, till exempel borrmaskiner. I den här gruppen hade tre fjärdedelar problem med köldkänslighet.

– Slutsatserna är att det här är ett väldigt stort och allvarligt problem för patienter som har en handskada och att det kan få väldigt stora konsekvenser. Om man till exempel har ett utomhusarbete så kanske man måste ha förändrade arbetsuppgifter eller man kanske rent av måste byta arbete. Om man är intresserad av fritidsaktiviteter där man är ute, så kanske de möjligheterna också blir begränsade, säger Ingela Carlsson.

Ingela Carlsson lägger fram sin avhandling vid Lunds Universitet i mitten av mars.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Mer om köldkänslighet och en möjlig behandling av syndromet hör du i Vetenskapsradions veckomagasin, idag kl 13.20, i P1. Du kan också lyssna på programmet i .

Länkar: