Skåne

Coach hjälper arbetslösa få jobb

Från den 18 augusti förra året så får nya arbetslösa träffa en jobbcoach under tre månader. Var fjärde fick någon form av anställning efteråt. Ungefär var femte fick istället en praktikplats eller vidareutbildning.

Mellan augusti och november i fjol var det drygt 5 000 personer i Skåne som hade en sådan coach. Omkring var fjärde arbetslös skåning som fick träffa en jobbcoach i höstas fick någon form av anställning efteråt.

Hur många av de arbetslösa som skulle ha fått jobb ändå, utan stöd av coach, är svårt att säga.

– Det krävs större större underlag och djupare analyser innan vi kan säga något om det, säger Mattias Buvari, marknadschef på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Jobbcoacherna kan antingen vara arbetsförmedlingens egna, eller fristående externa. I Skåne var det något fler som fick arbete via en extern coach under den undersökta perioden, visar siffror från Arbetsförmedlingen.