Kalla dagar kostar liv

Den köldknäpp som har drabbat landet senaste tiden har förmodligen lett till att antalet dödsfall har ökat med flera procent jämfört med vinterdagar med normala temperaturer, visar ny forskning.

0,7 procent – så mycket ökar dödligheten för varje grad som temperaturen sjunker. Det visar Joacim Rocklöv, forskare i miljömedicin vid Umeå Universitet, i en doktorsavhandling som han lägger fram senare i vår. Så om det blir tio grader kallare, ökar dödligheten alltså med ungefär 7 procent.

Joacim Rocklöv tittar i sin avhandling både på hur värme och hur kyla påverkar dödligheten i Sverige. Och det visar sig alltså att kyla faktiskt är precis lika farligt som värme – om inte farligare. När det gäller kyla, så räcker det nämligen med en eller ett par dagars extrema temperaturer för att dödligheten ska skjuta i höjden. Och så är inte fallet för värmeböljor.

– När det gäller värme så ser man att de största effekterna ökar med antalet dagar som är extremvarma. Men för kyla så kan det slå till ganska rejält utan att vara så extremt ihållande, det räcker egentligen om det blir kallt ett par dagar, säger Joacim Rocklöv.

Hans slutsatser grundar sig framför allt på statistik från Stockholmsområdet mellan 1990 och 2002. Siffrorna visar att det en normal vinterdag dör drygt 40 personer i staden. Och blir det tio grader kallare än normalt, ja då avlider också ungefär tre personer till per dygn, med några dagars fördröjning.

Men den ökade dödligheten slår inte jämnt över alla olika åldrar och grupper. Allra tydligast är sambandet mellan kyla och ökad dödlighet för personer i övre medelåldern och uppåt, av den enkla anledningen att det är i den åldern som problem med hjärtat blir vanligare. Det är nämligen hjärt- och kärlrelaterade problem som är den allra största riskfaktorn i kallare väder.

– Det beror ju på att temperaturen påverkar blodtrycket, den påverkar hur trögt blodet flyter,  och den gör att din hjärtrytm går upp. Allt detta gör att det blir en större belastning på hjärtat, säger Joacim Rocklöv.

Prognosen om hur kylan har påverkat dödligheten i landet är baserad på tidigare statistik – återstår gör dock att i efterhand mäta om prognosen stämmer.

Joacim Rocklöv lägger fram sin avhandling vid Umeå Universitet i april i år.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Länkar: