Grisar förgiftas av bekämpningsmedel

SR:s Malin Olofsson rapporterar från en grisgård i Mato Grosso, Brasilien, där giftiga kemikalier blåser rakt in på grisarna.