Han tror inte på sjukfusket

Debatten om sjukskrivningarna har varit helt snedvriden och fakta har ignorerats. Folk utnyttjar inte sjukförsäkringen i onödan hävdar nu en känd forskare.

Det är forskaren Björn Johnson på Malmö Högskola som menar att politiker från båda hålla har siktat helt fel.

– Det har förekommit väldigt många tokiga uppfattningar som inte har stämt med fakta, till exempel att det varit ett väldigt stort fokus på överutnyttjande och fusk som en förklaring till den höga sjukfrånvaron. Det stämmer helt enkelt inte med forskning och statistiska resultat.

Forskaren Björn Johnson, som besökte sin hemstad Jönköping på måndagen, menar alltså att folk sällan utnyttjar sjukförsäkringen i onödan. Han säger att debatten om sjukfrånvaron länge har varit helt snedvriden och att politikerna helt enkelt ignorerat fakta som att den skenande sjukfrånvaron i slutet av 90-talet inte berodde på fler sjukskrivna utan att sjukskrivningarna blev längre och att det i sin tur berodde på politiska beslut.

Nu har Björn Johnson skrivit en bok i ämnet och han hoppas att politierna tar till sig fakta innan de genomför drastiska förändringar. Alliansen har ju genomfört ett nytt tak i sjukförsäkringen som gör att över 50 000 personer i år beräknas bli utförsäkrade.

– Vad som är viktigt att veta om de här förändringarna är att de inte leder till att folk blir friska, de leder till att antalet personer som får sjukpenning minskar så man får en dold sjukfrånvaro istället, att människor som är krassliga hamnar i a-kassan istället.

Alexandra Peterson
alexandra.peterson@sr.se