Ur Studio Ett

Rapportering kring proteingröda

Vi ska tala om proteingrödor till svenskt djurfoder som odlas med livsfarliga bekämpningsmedel i Brasilien. Varför satsar inte Sverige mer på egen odling av dom här grödorna? Jordbruksmininster Eskil Erlandsson medverkar.

Samt ett reportage av Malin Olofsson och Daniel Öhman.