WWF riktar kritik mot OS i Sotji 2014

Nästa vinter-OS i ryska Sotji om fyra år, blir inte det miljövänliga evenemang som ryska myndigheter har lovat. Det säger den ryska avdelningen av Världsnaturfonden, WWF, som nu drar sig ur samarbetet kring konstruktionen av OS-anläggningarna.

– Den skada som redan åstadkommits går inte att reparera, säger Igor Tjestin, chef för Världsnaturfondens, WWF, ryska avdelning. Enligt Tjestin är de negativa effekterna på växt- och djurlivet runt byggprojekten i Sotji så allvarliga att det nu bara går att begränsa problemen, inte lösa dem.

Redan 2008 bildades ett särskilt råd där byggbolaget Olimpstroi regelbundet kunde träffa miljöorganisationer och andra intressegrupper vars synpunkter skulle tas i beaktande under projekteringen av OS-arenorna.

Nu säger Världsnaturfonden att den drar sig ur rådet trots gott samarbete med Olimpstroi. Problemet är att miljörekommendationerna som rådet lämnat ändå inte följs.

Bland annat har gränsen till ett naturreservat dragits om för att passa ett vägbygge mellan OS-anläggningarna.

Dessutom säger Igor Tjestin på ryska Världsnaturfonden att det sedan ett halvår tillbaka blivit så gott som omöjligt för oberoende organisationer att granska arenabyggena.

– I augusti och i oktober förra året blev våra medarbetare arresterade av beväpnade patruller i Sotji-området, säger Igor Tjestin. Ryska myndigheter har av okänd anledning skickat in gränstrupper att bevaka OS-byggena, så nu krävs det krångliga tillstånd för att få komma i närheten.

Igor Tjestin efterlyser en politisk vilja från landets högsta ledning att leva upp till miljöambitionerna kring OS. Problemet är att alla inblandade gör lite som de vill, säger han.

– I dag är det ingen som har kontroll över förberedelserna av vinter-OS 2014, säger Världsnaturfondens Igor Tjestin.

Fredrik Wadström, Moskva
fredrik.wadstrom@sr.se