4000 soldater gör sig redo

2500 försvarsanställda och värnpliktiga, 900 hemvärnsmän och cirka 1500 från frivilligorganisationer förväntas komma till Stockholm för att paradera och bilda häck den 19 juni. Ut med hela kortegevägen kommer det att stå soldater från hela landet. Överstelöjtnant Richard Beck Friis berättar hur det kommer att gå till.