Vad är DAB+?

DAB+ är sändningsteknik för digital radio som bygger på samma plattform som DAB, men som utnyttjar en modernare ljudkodning. Därför kan man få plats med minst dubbelt så många kanaler med DAB+ som DAB. Flera länder, däribland Australien, har valt DAB+. 

DAB och DAB+ kan samexistera och ett land som sänder via DAB kan senare byta till DAB+. På sikt kommer alla digitala mottagare att kunna ta emot sändningar såväl via DAB som DAB+ utan att konsumenten behöver fundera över tekniken.