Möt Gunnar Akner

Vi ska möta läkaren som ägnat hela sitt yrkesliv åt vården av våra gamla, Gunnar Akner, professor i geriatrik vid Örebro Universitet. Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar, ett område som inte hör till det mest glamorösa och populära inom sjukvården, men som väl de flesta är överens om är en av välfärdens stora ödesfrågor och en av höstens valfrågor. 16-timmen.