Brasiliansk boskap i trånga feedlots

Klipp som visar boskap i Brasilien som vistas de sista 6 månaderna innan slakt i utfordringsfållor på så kallade feedlots.