Falsk bild av brasilianskt importkött

Boskap som går fritt och äter gräs, så framställs ofta produktionen av det importerade brasilianska nötköttet. Ekots granskning visar på en annan verklighet.

Många av djuren hålls i trånga fållor och äter energifoder eller betar på mark besprutad av bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och många länder.

Vi är på en boskapsranch mitt i Brasilien. Det vi ser är så långt ifrån naturliga gröna betesängar som man kan komma. I en trång fålla klafsar boskapen runt i brun geggig sörja.

De trängs kring blå plastkar fyllda med kasserade makaroner och soja. Marken är helt söndertrampad. Vissa av korna står upp till knäna i geggan.

Det här kallas feed lots - utfodringsfållor. Det beskrivs av Brasiliens jordbruksminister Reinhold Stephanes som framtiden.

– Som det är nu föds merparten av boskapen upp glest. Ett djur per hektar. I framtiden kommer vi att ha många fler som föds upp tätt i inhägnader i feed lots för att frigöra jordbruksmark utan att hugga ner mer skog, säger jordbruksminister Reinhold Stephanes.

Redan i dag hålls mellan var tionde och var femte nötdjur i Brasilien en del av sitt liv på det här viset.

Scanägda företaget Annerstedt Flodin är en av Sveriges största importörer av nötkött från Brasilien. Mikael Olsson är vd och så här svarar han när vi frågar hur djuren som deras kött kommer ifrån föds upp.

– Frigående djur går ute och betar gräs.

Bara gräs?

– Ja.

Men köttet som Annerstedt Flodin säljer i svenska butiker kan mycket väl komma från djur som stått i sådana här utfodringsfållor för företaget ställer inga krav på att de ska gå fritt eller äta gräs.

Accepterar ni om köttet kommer från sådana feed lots också?

– Ja det gör vi. Vi anser att det inte är någonting som är felaktigt.

Vet du om ert kött kommer från sådana också?

– Nej, det har vi inte kontrollerat.

Det här är inte det enda problemet med den allt intensivare boskapsskötseln i Brasilien. Ekots granskning visar att starka och i Sverige förbjudna bekämpningsmedel används för att hålla betesmarkerna rena från buskar och ogräs.

På en grönskande äng i Brasilien står en ko och tittar på oss. Allt ser väldigt naturligt och idylliskt ut. I verkligheten har ängen kommit till genom att man har hällt på en kemikalie som kallas för 24D. Det är en väldigt stark kemikalie som dödar alla växter med blad som till exempel träd. Det är därför ängen är så jämn och fin.

Det används också fler starka växtgifter som till exempel Parakvat, ett av världens farligaste bekämpningsmedel enligt svenska kemikalieinspektionen.

De svenska importörerna ställer inga krav på att de inte ska användas.

– Nej, då måste vi först bli upplysta om det i så fall och det är inget jag känner till, säger Mikael Olsson på Annerstedt Flodin.

Inte heller på importföretaget Northtrade som säljer brasilianskt kött till flera stora svenska livsmedelskedjor under märket Naturkött ställer några krav.

– Vi har ingen annan policy än att man ska följa brasiliansk lagstiftning, säger, säger Kalle Ramvall, kvalitetschef på köttimportören Northtrade.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se

Malin Olofsson
malin.olofsson@sr.se