Redaktionen

Redaktionen för Kropp & Själ består av:

Ulrika Hjalmarson Neideman, programledare.
ulrika.hjalmarson@filt.com

Shang Imam, producent.
shang.imam@filt.com

Stina Näslund, reporter.
stina.naslund@filt.com

Ninos Chamoun, reporter.
ninos.chamoun@filt.com 

Krister Orreteg, tekniker.
krister.orreteg@filt.com

Blenda Setterwall Klingert, reporter.