TEMA: Kina på väg

Vad betyder Kinas nya roll som supermakt för världen och vad kan man förvänta sig av Kina i framtiden? Under våren granskar Obs den nya supermakten i en serie program.

Del 1: USA och Kinas ömsesidiga beroende
Onsdag 10 februari 2010

I think we feel in America that in many ways our government is paralysed. Paralysed in a lack of money, paralysed in congress, paralysed in sort of vicious partisan politics. Whereas China is able not only to gather information, but to form politics quickly and, most importantly, to affect it.
                                                          Orville Schell

Hur ser de amerikansk-kinesiska relationerna ut? Den amerikanske Kinaspecialisten Orville Schell liknar USA:s och Kinas relation vid ett alkoholistäktenskap. De är fast i ett ömsesidigt beroende på ont och gott. Frågan är om inte den ena parten snabbt är på väg att bli mer beroende än den andre?Del 2: Kina: ett land med ekonomiska klyftor

Tisdag 9 mars 2010

I Kina råder det stor ojämlikhet mellan olika etniska grupper och olika regioner. Skillnaderna döljs av ett hårt politiskt system och en snabb ekonomisk tillväxt, men det är inte en hälsosam form av utveckling. Det menar Frances Stewart, brittisk utvecklingsekonom, i en intervju med Obs Pernilla Ståhl.

Men frågan är om ekonomiska klyftor är ett pris man får betala för att minska fattigdomen.

We could of course talk about human rights, and it is an important thing to talk about, but I wouldn't put that above economic progress. Because I think it is so important to get down child mortality, to get children to school, to get people well nourished. 
                                    – Frances Stewart


Intervjun har tidigare sänts i Obs den 14 november 2007.


Kinas premiärminister Wen Jiabao tog upp just klyftorna mellan stad och land i sitt tal på den nationella folkkongressen i fredags. I landet finns sedan flera år en diskussion om ekonomisk jämlikhet, även om myndigheterna har försökt trycka ner det missnöje som klyftorna väcker.

I dagens Obs ger även Johan Lagerkvist, forskare vid Utrikespolitiska Institutet, en bild av hur konflikten mellan stad och landsbygd manifesterar sig i Kina idag.

Den stora skillnaden med Kina idag är att protesterna främst äger rum på landsbygden. Migrant-proletariatet  i städerna vågar inte protestera och om den utbildade medelklassen ger sig ut på gatan handlar det om nationalistiska beskyllningar riktade mot omvärlden. För en mer genomgripande politisk förändring är den urbana elitens engagemang för demokrati nödvändig. 
                                      – Johan Lagerkvist


Del 3: Konfucius
Onsdag 31 mars 2010

I Kina är intresset mycket stort för filosofen Konfucius just nu. På biograferna lockar storfilmen om Konfucius storpublik och i skolor och på universitet undervisar man i hans läror. Hur kommer det sig att regimen inte bara tillåter det här, utan också uppmuntrar det? Jan Olof Nilsson diskuterar två olika tolkningar av den här utvecklingen: att det är ett tecken på en ökad nationalism med färre importerade idéer, eller att det är ett tecken på att kommunismen kommer att utvecklas i en mer socialdemokratisk riktning, där makten respekterar folket och folket respekterar makten.

Länkar:
Daniel A. Bells artikel Reconciling Socialism and Confucianism? Reviving Tradition in China

Trailer för kinesiska storfilmen Confucius


Del 4: Spiken i kistan

Onsdag 7 april 2010

Sedan 2009 är Kina den afrikanska kontinentens största handelspartner och för de flesta kineser är Afrika en kontintent för äventyrare. Det innebär stora risker men i gengäld kan tjäna stora pengar. Enligt Kinaexperten Johan Lagerkvist är det till största delen ett förhållande både Kina och Afrika vinner på och det har också länge funnits ett starkt stöd i Afrika för de kinesiska investeringarna. Men i många länder håller folkopinionen nu på att ändras och det finns de som anklagar kineserna för att bedriva nykolonialism. Johan Lagerkvist om Kinas roll i Afrika.

I Kina råder en het debatt om moderniseringens pris och om de så kallade ”spikhusen”. När stadskärnor rivs för att nya hus ska kunna byggas får ägarna till de gamla husen en summa pengar, eller en ny lägenhet i städernas ytterområden. Men juridiskt har de också rätt att vägra flytta. Därför ser man runt om i städerna ensamma hus som sticker upp som envisa spikar mitt i gigantiska byggarbetsplatser. Jan Olof Nilsson har tagit del av spikhusdebatten.

Litteratur och länkar:
Paolo Woods: La Chinafrique (Grasset, 2008)
Fotoreportage ur Time – ”China Goes to Africa”


Del 5: Vad är auktoritär kapitalism?

Fredag 9 april 2010

Dagens kinesiska stormakt har vuxit fram som en kommunistisk diktatur. Men hur hänger det auktoritära styret samman med den speciella form av kapitalism som man nu bedriver med stor framgång?

Har Kina klarat sig ur finanskrisen tack vare det auktoritära systemet? Och hur attraktiv är den auktoritära kapitalismen för andra, i dag demokratiska stater?

Pernilla Ståhl intervjuar författaren och skribenten Kay Glans om vad auktoritär kapitalism innebär och hur världens demokratier utmanas och påverkas av Kinas ekonomiska utveckling.


Del 6: Protestens effekt

Fredag 4 juni 2010

I dag är det den fjärde juni, vilket innebär att det är årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg. Vi frågar oss vad som krävs för att politiska protester ska ha effekt i auktoritära stater. Statsvetaren Maria Heimer menar att inramningen av de krav demonstranterna ställer, så kallad ”framing”, kan ha avgörande betydelse. Många lyckade protestaktioner bygger på att demonstranterna kräver att en repressiv stat ska leva upp till sina egna löften och sin egen retorik.