Dagis för arbetslösa i Strängnäs

Barn till arbetslösa föräldrar i Strängnäs ska få barnomsorg i den ordinarie verksamheten 25 timmar i veckan från och med den första juli.
Det föreslår tjänstemän till barn- och grundskolenämnden. Barn till arbetslösa ska däremot inte ha förtur i barnomsorgskön. Meningen i ett av alternativen till organisation är att två barn delar på en plats vilket minskar behovet av lokaler. Nackdelen är att den pedagogiska planeringen försvåras, enligt tjänstemannautredningen.