"Afrika kan föda världen"

Exporten av färsk frukt, färska grönsaker och blommor från Östafrika till EU har ökat kraftigt de senaste åren, förutom en dipp under finanskrisen. Kenya är största exportören men även andra delar av tropiska Afrika har stor potential att exportera mat.

– Afrika är mest känt för torka, katastrofer och politisk instabilitet men odlingsförutsättningarna är mycket goda, det finns mycket sol och vatten och stora områden som lämpar sig för jordbruk. Det säger Rémi Kahane, hortonom och doktor i bioteknologi, som sitter i ledningen för Global horticulture initiative, en internationell sammanslutning för att koordinera forskning inom trädgårdsodling och trädgårdsvetenskap för att förbättra livet för de fattigaste i världen.

Rémi Kahane har sitt kontor i Arusha i Tanzania och säger att just Tanzania har runt 20 miljoner hektar som idag är lågutnyttjade och som lämpar sig för högproduktiv trädgårdsodling. Hela det svenska jordbruket är bara en dryg tiondel av den ytan.

Kenya är Östafrikas storprodcent av färsk frukt och grönt och blommor som exporteras med flygplan till EU. 1990 exporterade Kenya 14.000 ton snittblommor, idag är den siffran nästan 90.000 ton snittblommor som kommer med flyg till EU.

Grannlandet Tanzania vill gå samma väg som Kenya, och Hendry Mziray på grönsaksexportören Home vege menar att förutsättningar för exportodlingar är så goda att Afrika skulle kunna föda världen.

– Vi afrikaner kommer att föda världen, Europa och USA. Säger Hendry Mziray.

Den vita kylcontainern står utanför en grått betonghus i byn Usa river ett par mil öster om Arusha i norra Tanzania. På andra våningen i betonghuset bor folk bakom de trasiga fönstren, i bottenvåningen ligger ett packningsrum där ungefär sju ton bönor, sockerärtor, majs och chilli packas för export till Europa varje vecka. Den här blygsamma exporten ska öka, säger de två företagarna Mussa Mvungi och Hendry Mziray. De driver exportföretaget Home Vege som köper upp grönsaker från 3000 småbönder i regionen. Och de tror att grönsaksexporten från regionen kommer att expandera kraftigt inte bara från Tanzania utan från hela Afrika.

Mussa Mvungi och Hendry Mziray tror alltså att afrikanerna kommer att föda världen i framtiden, både USA och Europa och så Kina där många ekosystem är förstörda och där det kommer att råda brist på mat.

Men undrar jag:
Tanzania är ju ändå ett av världens fattigaste länder med många människor som har svårt att hitt mat för dagen.
Hur ska Tanzania kunna exportera stora mängder mat?

Jo, säger Mussa Mvungi, i Tanzania finns enorma oexploaterade områden som lämpar sig för bra jordbruk, det finns gott om vatten och odlingsklimatet är utmärkt!

Men att det har gått så dåligt hittills beror på att landet blev socialistiskt efter självständigheten och det är det som har gjort att Tanzania har utvecklats långsammare än många andra länder, till exempel Kenya som har mycket större export av trädgårdsprodukter. Men tack vare övergång till marknadsekonomi förbättras situationen, hävdar Mussa Mvungi, och Tanzanias president Jakaya Kikwete har lanserat slagordet Kilimo Kwansa, Kilimo kwansa som betyder Jordbruket först. Och regeringen uppmuntrar folk att satsa på jordbruk, både tanzanier och företag från andra länder. Mussa Mvungi säger att multinationella odlingsföretag nu söker sig från Kenya till Tanzania för att satsa.

Brist på pengar och flygplan
Men det finns många hinder på vägen, säger Mussa Mwungi och Hendry Mziray. Det handlar främst om brist på flygplan och brist på pengar

Vad gäller pengar är det svårt och dyrt att låna pengar i Tanzania, och det kostar mycket för bönderna att köpa gödsel, bekämpningsmedel och utsäde.

Det mest akuta problemet för grossisten Home vege just nu, det är att de behöver pengar för att bygga ett större kylrum.

Fungerande flygplan och fungerande flygplatser är nödvändiga förutsättningar för att kunna exportera färska grönsakerna till Europa.

Efter en trång och svettig halvtimma i en liten minibuss så är jag inne i staden Arusha. Där finns Taha. Taha som är branschorganisationen för trädgårsodlare i Tanzania, Tanzania horticulture association. På kontoret i en flott villa i en lummig trädgård träffar jag vd Jacqueline Mkindi. Hon berättar att ett fraktflyplan, en Boeing 747, tack vare amerikanska biståndspengar nu mellanlandar på Kilimanjaro international airport varje vecka för att lasta frukt och grönt. Flygplatsen som ligger strax utanför Arusha innebär att exportörena slipper dyra och långsamma lastbilstransporter till flygplatsen i Nairobi i grannlandet Kenya.

 

I södra Tanzania finns stora oexploaterade områden, gott om vatten och ett perfekt odlingsklimat, säger Jacqueline Mkindi, men där finns ingen fungerande flygplats och då blir det heller ingen export. Lastbil till huvudstaden Dar es Salaam tar lång tid och kostar mycket pengar eftersom de stora vägarna är fulla av trafikpoliser, trafikpoliser som stoppar alla lastbilar för att kräva dem på mutor för att det ska få köra vidare.

Hon hävdar att det finns 44 miljoner hektar odlingsbar mark i tanzania men att bara 6% idag är exploaterat.

I Sverige finns ungefär 2,5 miljoner hektar åkermark.

På kontorets väggar sitter mängder med tidningsurklipp med intervjuer med Jacquelin Mkindi, största rubriken handlar om Tanzanias gröna guld.

Sverige ger inget bistånd till jordbruk
Flera i-länder stöttar Tanzania för att öka odlingen. Från Holland har det kommit biståndspengar direkt till Taha men också till ett institut för forskning och utbildning inom trädgårdsbranschen. Och amerikanska biståndspengar har inte bara använts för att finansiera flygplan utan även till att direkt stötta småbönder men även stora producenter har fått hjälp att klara sig genom finanskrisen. Tanzania är den näst största mottagaren av svenska biståndspengar i Afrika, men Sverige har valt att inte satsa på jordbruket.

Idag uppgår Tanzanias trädgårdsexport till en miljard kronor per år, säger Jacqueline Mkindi, om tre år ska den siffran vara motsvarande 3 miljarder kronor.

Dödande faktor
Men jämte den här ljusa bilden, trots att regeringen lanserat sitt slagord: Kilimo kwansa, Jordbruket först, finns det enligt Taha en dödande faktor. Det handlar korruption och om myndigheter som ständigt inför nya skatter å avgifter.

Bert Kuyper är holländare och han är arg
Han är arg och skäller i sin comradio för att exportdokumenten inte har blivit färdiga i tid för nästa leverans av blomstersticklingar till Europa. Men han är ännu argare på den utbredda korruptionen.

Bert Kuyper är direktör för den holländska blomsterproducenten Fides i Tanzania. Han står två meter lång i ett fält av mörkgröna krysantemum i ett toppmodernt växthus, flinskallig, runda glasögon och röd i ansiktet berättar han om sin kamp mot korrupta myndigheter.

Idag han är arg för att exportdokumenten inte har blivit färdiga i tid för nästa leverans av blomstersticklingar till Europa. Men han är ännu argare på den utbredda korruptionen i Tanzania, en korruption som enligt Transparency International ökar i landet.

– Jag hade fått klartecken från myndigheterna att han kunde ta in flera containrar med bland annat plast och droppbevattning till växthusen tullfritt. Men när containrarna kom till hamnen i Dar es Salaam sade tullmyndigheten att jag visst måste betala tull, det handlade om upp till en kvarts miljon kronor per container.

Och det papper som Bert Kuyper visade upp för tullpersonalen med listan på varor han skulle få ta in i landet tullfritt, den listan gällde plötsligt inte. Då började en tidsödande förhandling som till sist visade att Bert Kuyper inte behövde betala. Men samtidigt med förhandlingarna hade hamnmyndigheten av någon anledning höjt containerhyran i hamnen med astronomiska belopp. Han tror att myndighetspersonerna inom tullen och hamnen sedan delade på hyresintäkten.

– Det är inget jag kan bevisa, jag blir vansinnig, säger Bert Kuyper.

Varje dag innebär en kamp mot myndigheter som måste mutas och han rekomenderar inte andra investerare att satsa i Tanzania.

Men på exportföretaget Home vege frodas optimismen. Visst finns det många hinder i vägen för expanderande odling, alltifrån korruption, finansieringsproblem till jordokupation och konflikter över vem som egentligen har rätt till odlingsmarken. Staten äger all mark men ofta är reglerna oklara för vem som egentligen får bruka marken.

Mussa Mwungi och Hendry Mziray är båda välutbildade och de har jobbat många år med grönsaksexport i andra företag och de bedömer att det finns goda expansionsmöjligheter eftersom efterfrågan på deras grönsaker är stor i Europa. De är övertygade om att utländska företag kommer att vilja investera i Home vege.

Vi ska bli störst
Idag tar de emot grönsaker från 3000 småbönder, men redan nästa är räknar de med att kunna köpa från 15000 småbönder. Om jag kommer tillbaka om tio år kommer jag att få se att Home vege kommer att vara Östafrikas största exportör av grönsaker.