Nja till färdtjänstförändring

Förslaget att ersätta servicelinjen inom färdtjänsten i Eskilstuna med en sk flexlinje som bygger på beställningar bör diskuteras mer innan politikerna fattar beslut.
Det anser vuxenförvaltningen om den utredning som föreslagit förändringar av stadstrafiken. Vuxenförvaltningen anser att kostnaderna för dom förändringar som föreslagits måste sänkas och att förslag som presenteras diskuteras ytterligare. Ett konsultförslag som presenterades i april går ut på att öka kollektivtrafikresandet och förändra färdtjänsten.