HERTSÖSKOLAN LULEÅ

35 miljoner kronor billigare att bygga nytt än att renovera

1:41 min
  • Kommunens tjänstemän har räknat på att renovera jämfört med att bygga en ny skola i samma storlek eller bygga en skola för 1000 elever i stället för dagens knappt 400 elever som går på den mögeldrabbade Hertsöskolan. 

  • "Det skulle bli billigare att bygga nytt än att renovera eftersom dagens skolbyggnad är så stor, det var mycket döyta när man byggde skolor förut", säger Helen Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef Luleå kommun.

  • Under hösten ska skolpolitikerna i Luleå bestämma om skolan ska renoveras eller om det ska byggas nytt.