Fler poliser anmäls för brott

För varje år är det fler och fler poliser som anmäls misstänkta för brott. I de fyra nordligaste länen har antalet anmälningar ökat med omkring 5 procent de senaste året.
I övriga landet har ökningen varit betydligt större, drygt 15 procent. Det skriver Dagens Nyheter. I hela landets gjordes 4 478 anmälningar av poliser och civilanställda vid landets polismyndigheter förra året. I de nordligaste länen gjordes 379 anmälningar under 2003. De vanligaste anmälningarna gällde tjänstefel, misshandel och vållande av kroppsskada. Orsaken till att fler poliser anmäls är inte klarlagd, men från polisfackets sida menar man att färre poliser i tjänst gör att arbetssituationen försämras och antalet konfrontationer ökar. För allvarliga brott riskerar en polis att avskedas - något som sker i ett fåtal fall varje år. År 2000 avskedades tre poliser, 2001 var det fyra, 2002 avskedades två och förra året fick en polis lämna jobbet.