Kyrkoavhopp oroar inte biskopen

Allt fler lämnar svenska kyrkan.
I Härnösands stift valde förra året 2500 människor att gå ur kyrkan vilket är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Biskop Tony Guldbrandzén är inte oroad eftersom över 90 procent fortfarande är kvar i kyrkan. Undersökningar visar också att kyrkan är viktig även för de som normalt inte går i kyrkan.