Datorn kan läsa dina tankar

Datorer som kan läsa tankar – ja det kan låta som science fiction, men är faktiskt i viss bemärkelse redan verklighet. I en studie som presenteras i tidskriften Current Biology visar ett brittiskt forskarlag hur de har kunnat läsa tio testpersoners tankar.

Nu handlar det inte om att läsa vilka tankar som helst. Men väl att kunna avgöra vilket av tre i förväg specificerade minnen som testpersonerna tänkte på,

De brittiska forskarna lät de tio testpersonerna titta på tre korta filmer, om sju sekunder vardera, föreställande till exempel en kvinna som dricker en kopp kaffe eller som postar ett brev. Sedan fick en av testpersonerna tänka på en av filmerna, samtidigt som en magnetkamera läste av hennes eller hans hjärnaktivitet. Därefter analyserade en dator magnetröntgenbilderna och kunde med hög precision avgöra vilken av filmerna som testpersonerna tänkte på.

Målet med den här forskningen är inte att kunna läsa tankar, enligt forskarna, utan snarare att bättre förstå hur minneslagring fungerar och hur den påverkas av till exempel ålder och hjärnskador.

Peter Alestig
peter.alestig@sr.se

Referens:
Chadwick et al.: "Report: Decoding Individual Episodic Memory Traces in the Human Hippocampus." Publishing in Current Biology 20, 1-4, March 23, 2010. DOI: 10.1016/j.cub.2010.01.053

Fler artiklar om tankar:


Länkar: