Röstvård på schemat för blivande lärare

Lärare är en utsatt grupp vad gäller röstproblem och den enskilt största yrkesgrupp som söker hjälp hos logopeder. Men på lärarhögskolan i Göteborg är inte röstvård en obligatorisk del i utbildningen. På eget initiativ har ett gäng logopedstudenter i Göteborg därför startat en kurs i röstvård för just lärarstudenter.

En av lärarstudenterna som frivilligt går kursen är Angelica Andersson.
– Vi använder ju rösten mycket i vårt blivande yrke. Det märker man när man är ute på praktik att man fort blir trött i rösten och så. Förhoppningsvis använder man rösten rätt så att den håller i många år, säger hon.

På Pedagogen träffas under våren cirka 25 lärarstudenter för röstvård, i undervisning av logopedstudenter som frivilligt dragit igång projektet. Lärare är en särskilt utsatt grupp när det handlar om röstproblem, de måste i sitt arbete ständigt prata och tvingas överrösta ibland rätt högljudda elever, vilket påverkar rösten. Men trots det är inte röstvård en obligatorisk del i utbildningen på Lärarhögskolan i Göteborg. Enbart en tredjedel av lärarutbildningarna i Sverige har obligatorisk röstvård.

Logopedstudenten Sanna Björk är en av initiativtagarna till den frivilliga kursen och hon säger att intresset hos lärarstudenterna varit stort.
– Vi hade räknat med att vi skulle annonsera mycket och sätta upp affischer och så där men det har inte behövts utan det var många anmälda innan vi ens hade gått ut med det att det skulle bli ett projekt så intresset har varit väldigt stort. Och vi har en reservlista och det är flera som har frågat om vi ska ha kursen i höst och om det blir fortsatt projekt då, säger Sanna Björk.

Blir det fortsättning i höst?
– Ja, vi hoppas det, säger Sanna Björk.

Maja Jerosimic
maja.jerosimic@sr.se