Landsarkivet- nationell depå

Landsarkivet i Härnösand har utsetts till nationell depå av inskrivningsmyndigheternas material. Det innebär att bland annat fastighetsböcker med bilagor från landets tingsrätter nu kommer förvaras hos landsarkivet.
Det fastighetsrättsliga materialet är väl använt och landsarkivet räknar med att få omkring 500 förfrågningar om dagen rörande materialet. Beslutet om att förvara inskrivningsmyndigheternas material i Härnösand medför att landsarkivet måste nyanställa sju personer och utöka sina lokaler.