Det fjärrstyrda kriget

Om Reaper, Swords och Predator - fjärrstyrda stridsrobotar i luften och på marken, science fiction som redan är här. Hör uppfinnaren till Eatr, roboten som spanar, skjuter och…äter. Hör tänkarna i Washington och London om en teknologi som sänker tröskeln för krig och kan öka risken för terror. Hör offren från Gaza och Libanon. I studion författaren Sven Lindqvist och generalmajor Michael Moore, försvarsmaktens utvecklingschef, i samtal om död på distans.

Robotar invaderar slagfältet.  I Pakistan har USA utfört långt över 100 attacker med obemannat fjärrstyrt flyg, så kallade ”drones”. Beräkningar gör gällande att runt 1 000 människor dött till följd av de fjärrstyrda attackerna och minst en tredjedel har varit civila, icke krigförande offer. President Obama beordrarde fler obemmanade bombuppdrag under förra året än president Bush gjorde under hela sin ämbetsperiod. Och anslagen till obemannat stridsflyg har under Obama ökat till nämare 40 miljarder kronor, vilket är långt mer än Bush gjorde av med på fyra år. Men USA:s marinkår vill ha mer för markstrid. Redan idag har de tusentals för spaning och bombdesarmering, och tester har gjorts med stridande robotar som Maars och Swords. Än så länge är robotar i minoritet, men drömmen är det omvända, tio gånger fler robotar i förbanden än manskapet som styr dem. Men USA är inte ensamt, 44 länder, arbetar för högtryck för att utveckla fjärrstyrda och robotiserade stridskrafter.

En av dem som gjort det fjärrstyrda kriget möjligt är Robert Finkelstein, en robotpionjär och uppfinnare som skapat kontrovers med sin senaste markstridsrobot Eatr, självförsörjande på energi genom att tugga i sig organiskt material. En som å andra sidan gjort sig ett namn på att studera robotkriget är forskaren Peter Warren Singer, eller PW Singer som han kallar sig. Singer är forskare på Brookings Institute i Washington och författare till bla boken Wired for War. Underrubriken är The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century och  Singer driver där idéen att tidigare uppfinningar, som krutet, förändrade hur krig förs, men den nu pågående robotiseringen förändrar vem som för krigen. Konflikts och SR Internationals Kris Boswell intervjuade dem båda.

En nation som tillämpar det fjärrstyrda kriget är Israel. Både i kriget i Libanon 2006 och det senaste i Gaza 2009 användes obemannade, fjärrstyrda stridsflyg. Människorättsorganisationer har samlat dokumentation och funnit ett 40-tal drönarattacker med i nästan samtliga fall civila offer. Konflikts och SR internationals Hiba Daniel ringde Sami abu Salem i hemmet i Jabalia i Gaza, och svensk-libanesiska Maha abu Raslan, som var i Beirut under kriget 2006, för att höra hur dessa attacker upplevs av de som utsätt för dem.

När den brittiska militära eliten i höstas samlades till konferens kring frågan "Framtiden för obemmanade stridskrafter", beskrevs flera forskningsprojekt där målet är att konstruera självständigt opererande stridsrobotar. En av föreläsarna ställde frågan, "Kan man ge en drönare, en robot, ett samvete?". Den föreläsaren var Christopher Coker, professor i internationella relationer vid London School of Economics.  Cokers specialitet är krigsföringens utveckling; politiska och etiska konsekvenser. Han är flitigt anlitad av brittiska, japanska och även Nato:s försvarshögskolor. I en lång rad böcker, har professor Coker hävdat att en överhängande etisk risk med fjärrstyrning och robotar, är att kopplingen mellan handlingar och konsekvenser försvagas, att den moraliska känsligheten minskar med avståndet. Konflikts Mikael Olsson ringde professor Coker i hemmet i Rickmansworth utanför London.

Även i Sverige finns en plats där framtidens stridsrobotteknik tar form, nämligen svenska Linköping. Här sker ett nära samarbete mellan universitet och företag som Cybaero, som redan idag har färdigutvecklade obemmanade flyg till försäljning. Även Saab börjar nu sälja en obemannad, fjärrstyrd, helikopter. Och samtidigt är Saab dessutom partner i det europeiska samarbetsprojektet Neuron, morgondagens robotstyrda stridflygplan. Konflikts reporter Robin Olin åkte till Linköping.

Programledare: Mikael Olsson
Producent: Ivar Ekman