Ändrad livsstil hjälper hjärtat snabbt

Att förbättra sin livsstil ger en nästan omedelbar effekt på risken att få hjärtinfarkt. På mindre än ett halvår kan personer som redan fått en hjärtinfarkt mer än halvera risken att bli sjuk igen, visar en ny studie.

I en internationell studie som gjorts på 20 000 hjärtpatienter kunde man se att risken för att bli sjuk minskar snabbt om man lägger om sin livsstil.

– Vad den här studien visar är att effekten av livsstilen är mycket större än vi hade förväntat oss, säger Joep Perk, hjärtläkare och professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Kalmar.

De cirka 20 000 deltagarna i livsstilsstudien var personer som nyligen fått en hjärtinfarkt eller förstadiet till en hjärtinfarkt. De fick frågor om de tagit till sig råden från vården om att börja motionera regelbundet, äta enligt dietisternas anvisningar och sluta röka.

Efter ett halvår följdes patienterna upp. Och det visade sig att de som börjat äta bättre och motionera flera gånger i veckan mer än halverat sin risk i snitt att under halvåret återinsjukna i hjärta eller kärl.

Bara genom att sluta röka kunde man också närapå halvera risken att bli sjuk igen, jämfört med dem som fortsatt att röka. Gjorde man alla förbättringarna samtidigt blev effekten ännu större.

Att motion och kost spelar en mycket stor roll för att förebygga hjärt- och kärlproblem har visats i många tidigare studier. Intressant i denna studie är att man har mätt sambanden under en så kort tidsperiod, säger hjärtläkaren Joep Perk.

– Mycket sker inom de första månaderna. Och därför är det så roligt i den här studien att se att det är mätbart också. Jag är förvånad över att det gick så snabbt. Okej, vad rökning beträffar, det visste vi. Men att det här med mat och motion skulle ge effekt på ett halvår, det var bättre och snabbare än jag trodde.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Chow, Clara K. et al. Association of Diet, Exercise, and Smoking Modification With Risk of Early Cardiovascular Events After Acute Coronary Syndromes. Circulation februari 2010. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.891523

Fler artiklar om hjärt- kärlsjukdomar, motion och hälsa:Länkar: