Ämnen i bröstmjölk dödar cancerceller

Svenska forskare har upptäckt att ämnen i vanlig bröstmjölk dödar cancerceller men skonar frisk vävnad. Det visar de första studierna på både patienter och djur. Det speciella ämnet har döpts till Hamlet.

Patienter med cancer i urinblåsan behandlades med Hamlet, berättar forskaren Ann-Kristin Mossberg.

– Den stora skillnaden var att vi såg mycket tumörceller som utsöndrades i urinen efter varje Hamlet-behandling. Vi kunde se i mikroskop att de här cellerna var döda, säger Ann-Kristin Mossberg.

Hamlet består av ett protein och en fettsyra som finns naturligt i bröstmjölk. Det upptäcktes av en slump när man letade efter bakteriedödande egenskaper i bröstmjölk.

Det visade sig att Hamlet också dödade cancerceller. Friska celler vill inte veta av Hamlet, medan cancerceller inte bara tar upp Hamlet utan transporterar preparatet hela vägen in i cellkärnan.

Ekot berättade om upptäckten för flera år sedan, men nu visar försök på cancerpatienter att Hamlet har effekt på människa. De försök som nu också gjorts på möss är en så kallad behandlingsstudie. Man ville se om Hamlet kan fungera som cancerbehandling.

– Vi har effekt på tumörutvecklingen. Tumörerna i behandlade djur blir mindre. I vissa fall får vi ingen tumörutveckling över huvud taget.

Provrörsförsök har visat att Hamlet dödar 40 olika cancerformer. Men forskarna i Lund vill nu gå vidare och titta närmre på Hamlets effekt på hudcancer, tumörer i slemhinnorna och hjärntumörer. Och forskarna i Lund är inte längre ensamma, säger Catharina Svanborg, professor i klinisk immunologi.

– Det som vi nu är glada för är att många grupper i världen börjat jobba med Hamlet. Vi känner att successivt kan vi lasta av olika delar till vetenskapliga experter som kan ta det här projektet vidare och fördjupa studierna ytterligare.

Forskarna i Lund har också visat att Hamlet kan framställas i stor skala vilket gör att stora kliniska studier blir möjliga att genomföra.

– Vi kan ju aldrig veta om Hamlet duger som läkemedel. Men att det åtminstone bör testas så fort som möjlig, det tycker vi är ganska klart, säger Catharina Svanborg professor vid Lunds universitet.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se