De skriver om kriget i Gaza

I kriget i Gaza för drygt ett år sedan, dödades omkring 1400 palestinier och 13 israeler under tre veckor av strider. I boken "Ögonen i Gaza" berättar två norska läkare som var på plats i Gaza om sina upplevelser av kriget. Hör Mads Gilbert och Erik Fosse.