Kustbevakningen ökar patrulleringen

Miljöövervakningen i östersjön kommer att utökas under 2004. Från och med i år kommer Kustbevakningen att få 50 miljoner kronor extra varje år för att stärka bevakningen, vilket bland annat innebär utökad patrulltid för fartyg, flyg och mer satellitövervakning.
Dan Torell sjöövervakningschef på Kustbevakningen i Karlskrona hoppas att satsningen ska ge en märkbar effekt och att eventuella miljöbovar i framtiden tänker sig för innan dom släpper ut olja i östersjön. Någon direkt nollvision när det gäller oljeutsläppen i östersjön fins egentligen inte, istället säger man från regeringen att utsläppen ska ner på en försumbar nivå.