Så funkar spindelns supertrådar

Nu har amerikanska forskare kommit på hemligheten bakom att silkestrådar på samma gång är mycket starka och mycket elastiska.

Just den unika kombinationen av styrka och böjlighet har länge gjort silkestrådar från spindlar och maskar högintressanta för dem som vill ta fram nya material, till exempel material som kan ersätta vävnad i människokroppen.

Genom att göra datormodeller på nanonivå har forskare från universitetet MIT i USA kunnat visa att silkestrådar från spindlar och silkesmaskar består av plana kristallplattor. Dessa plattor hålls ihop av svaga och mycket flexibla vätebindningar.

De här vätebindningarna verkar enligt forskarna vara väldigt benägna att samarbeta och gå till gemensam aktion om det plötsligt kommer ett tryck utifrån, till exempel genom att någon sliter i spindeltråden.

Då skrider vätebindningarna till handling och vrider, blixtsnabbt, sina kristallplattor till ett läge där de blir som allra starkast tillsammans - just på det ställe i tråden där någon håller på och sliter.

Tim Bowden forskar i materialkemi vid Uppsala universitet och säger så här om vilken nytta man kan tänkas få av den här nya kunskapen:

– Vi tittar ju redan idag på naturen när vi försöker tillverka nya material. Det som de här forskarna har gjort är att belysa hur biologiska material, funna i naturen, fungerar. Om vi då kan kopiera detta och placera det i våra nya material så skulle vi kunna utveckla helt nya material med helt nya egenskaper.

Vilka typer av material kan det handla om?
– Det kan ju vara allt från material som innehåller fibrer, alltså olika textilier som blir starkare, till att helt enkelt framställa konstgjorda blodkärl.

Så nästa steg blir att utforma något slags manual för hur vi kan härma spindeln?
– Det kan man säga. Det är en bra beskrivning.

Lisen Forsberg
lisen.forsberg@sr.se

Referens:
Keten, Sinan et al. Nanoconfinement controls stiffness, strength and mechanical toughness of β-sheet crystals in silk. Nature Materials 14 mars 2010. Doi: 10.1038/NMAT2704.