Nej till lotter vid Follingboväg

Föreningen Gustavsviks kolonilottsodlare säger nej till den ersättningsmark som kommunen erbjudit vid Follingboväg.
I en skrivelse till kommunen anser föreningen att koloniområdet på Talludden ska permanentas. Det föreslagna ersättningsområdet vid Follingboväg lämpar sig inte för kolonilotter på grund av buller och föroreningar i en otrivsam miljö. Föreningen tycker att det vore diskriminerande att flytta koloniodlarna till en plats med trafik, värmeverk och eventuell bensinstation och återvinnignsgård i direkt anslutning.