Akut förmedling av studentbostäder

Än en gång har studenternas akutrumsförmedling öppnat i Umeå. Inför vårterminen beräknas 1 300 nya studenter komma till Umeå och många är i akut behov av en bostad.
Under höstterminen sökte cirka 500 studenter nödbostad via Akutrumsförmedlingen och förra våren vände sig drygt 200 studenter till förmedlingen. Årets siffror beräknas hamna på ungefär samma nivå.