Ung ersättare för Roy Hansson

Det blir en mycket ung ersättare i Gotlands kommunfullmäktige efter moderate kommunpolitikern Roy Hansson som avled förra veckan. Visbybon Karl-Henrik Lundborg, 20 år gammal, kommer att ta plats i fullmäktige som ledamot istället för Roy Hansson.
I kommunstyrelsen är Birgitta Eriksson och Göran Örtbrandt ersättare för moderaterna idag. Eftersom det är kommunfullmäktige som utser styrelser, kommer Roy Hanssons ersättare i kommunstyrelsen att utses av fullmäktige på februarisammanträdet. I kommunstyrelsens arbetsutskott är Lena Celion moderat ersättare.