USA:s finansdepartement utreder O'Neill

USA:s finansdepartement vill nu ha en undersökning om den förre finansministern Paul 0'Neill läckt hemligstämplade dokument i sin nya bok - och därmed gjort något brottsligt.
När 0'Neill framträdde i TV-programmet "60 Minutes" i söndagskväll syntes dokument med stämpeln hemligt. I sin bok hävdar O'Neill bland annat att en invasion av Irak planerades redan när George Bush tillträdde som president i januari 2001 - alltså långt innan terrordåden den 11:e september samma år. Enligt O'Neill försökte Bush hitta en ursäkt för en Irak-invasion. Den förre finansministern hävdar också att regeringssammanträdena under Bush var torftiga och antiintellektuella. Paul O'Neill avskedades som finansminister för ett år sedan av president Bush efter oenighet om skattesänkningar.