Läkare kritiseras av Socialstyrelsen

En läkare på Gotland får kritik från socialstyrelsen för allvarliga brister i sin yrkesutövning,
Enligt Gotlands Allehanda ska läkaren bland annat ha fört långtgående diagnostiska resonemang i patientjournalen med utgång från uppgifter från anhöriga. Läkaren ska också ha brutit mot sekretessbestämmelserna genom att ha lämnat ut uppgifter om hälsotillstånd, utan samtycke och vetskap från patienterna.