Naturgasledning planeras

En ny naturgasledning planeras genom länet. Det är Sydkraft som gör satsningen som man tror ska vara klar 2008.
Statens krav på att producera mer elkraft, tillsammans med industrins ökade energibehov och avvecklingsplanerna för kärnkraften gör att Sydkraft nu tror att chanserna för ett naturgasnät är större än någonsin.