Hamn kan flyttas i Örnsköldsvik

Hamnen i centrala Örnsköldsvik används allt mindre och nu finns ett förslag om att flytta hamnen helt och hållet och istället bygga bostäder, kontor och områden för rekreation vid stadskajen.
Det är en arbetsgrupp som utrett frågan som har kommit fram till förslaget om en flytt av hamnen och som nu förslår att kommunstyrelsen ska ta ett så kallat inriktningsbeslut om att flytta hamnen.