Solvärmt badvatten - dålig affär

Det är inte någon god affär att försöka värma upp simhallen i Uddevalla med solenergi. Det svaret får centerpartiet från tekniska förvaltningen - centern har föreslagit att man skulle värma simhallen i Uddevalla med solpaneler.
Men teknikförvaltningen har räknat ut att det skulle ta 20 år innan investeringen har betalat sig. Och tekniska kontoret menar att en sån investering ska vara betald inom fem år.