Drogtester

Regeringen struntar i lagrådet

Polisen borde inte få drogtesta personer under 15 år om inte föräldrarna sagt ja till det. Det säger lagrådet efter att ha granskat regeringens lagförslag om att ge polisen sådana möjligheter.

Trots det kommer regeringen att gå vidare med förslaget.

Vad tycker du, är det ok att drogtesta folk under 15 utan att föräldrarna gett sitt medgivande?

– Alla dömda man träffar säger 'varför var det ingen som reagerade tidigare?' Och jag vill att man även utan föräldrarnas tillstånd ska kunna fatta beslut om ett drogtest. Det är det förslaget vi har lagt fram, säger justitieminister Beatrice Ask.

Men lagrådet är alltså kritiska. De menar att det är integritetskränkande att behöva följa med till polisstationen för att kissa i en burk medan någon tittar på, och att en misstanke om att ha tagit droger inte är tillräckligt allvarlig för att motivera det.

En straffmyndig person, över 15 år, som döms för eget bruk av narkotika får sällan annat än dagsböter i straff, påpekar lagrådet.

– Men jag delar inte den bedömningen, därför att syftet med att kunna ta reda på om en väldigt ung person brukar droger är att kunna ge rätt stöd och behandling. Det handlar ju inte om vilket straff det är för brottet riktigt.

Lagrådet tar också upp fallet med Jesper Nilsson i Stockholm som blev tillsagd att radera bilderna han tagit på två poliser. Annars skulle han bli anmäld och få lämna urinprov.

Att poliser skulle kunna hota 13-14-åringar med drogtester är en risk om regeringen får igenom sitt förslag, skriver rådet.

Men det håller Beatrice Ask inte heller med om.

– Och skulle det vara så att någon polis använder möjligheten att utföra drogtester när det inte är befogat, då får vi hantera det i särskild ordning. Så det tycker jag inte heller är något argument.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se