Skadegörelse på kulturminne

Tjelvars grav i Boge har utsatts för skadegörelse. Det är locket till en gravhäll inne i skeppssättningen som brutits upp och kastats iväg.
Skadegörelsen har skett någon gång under maj, men någon större skada är inte skedd. Från länsstyrelsen ser man ändå allvarligt på händelsen och därför har saken polisanmälts. Tjelvars grav undersöktes av arkeologer i slutet av 1930-talet och redan då var hällkistan plundrad.