Nya jobb för långtidsarbetslösa

Arbetsmarknadsstyrelsen AMS föreslår en ny typ av subventionerade arbeten för långtidsarbetslösa, s k övergångsarbeten.
Övergångsarbetena riktar sig till de långstidsarbetslösa som inte fått något nytt jobb genom aktivitetsgarantin. Enligt AMS är övergångsarbetena i första hand tänkta för äldre på arbetsmarknaden, och kan beröra uppemot 10 000 personer Det kan röra sig om arbeten inom kommunerna som annars inte skulle bli utförda, till exempel att renovera kulturminnesbyggnader, säger AMS generaldirektör Anders L Johansson.