Dag Sandahl tvingas sluta

Omstridde kvinnoprästmotståndaren Dag Sandahl sägs upp från sin tjänst som präst i Kalmar. Det är innebörden av ett beslut i domkapitlet i Växjö idag.
Kyrkonämnden i Kalmar har velat säga upp Sandahl och vände sig därför till domkapitlet för att få stöd. Skälet till uppsägningen uppges vara personliga och att arbetsgivaren uttömt alla möjligheter att rehabilitera eller omplacera Sandahl. Tillsammans med biskop Bertil Gärtner i Göteborg har Dag Sandahl varit ledande kvinnoprästmotståndare. Han har varit sjukskriven sedan år 2000.