Språket 13/1 Språkmanipulation och språkkontroll

Vid KTH i Stockholm har man utvecklat språkverktyg, GRIM, som nu släpps fritt till allmänheten. GRIM upptäcker stavfel, särskrivningsfel, erbjuder lexikon och sökning i språkdatabaser, bl a. Ola Knutsson på KTH berättar.
GRIM finns på http://skrutten.nada.kth.se/grim/
Veckans program presenterar också en ny bok av Lars Melin, docent i nordiska språk vid Stockholms universitet. Boken heter "Manipulera med språket" (Norsteds ordbok) och Lars Melin ger exempel i programmet.
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev:
-språk, dialekt, lingua franca, pigeon och krel - några distinktioner
webbplatsen som hänvisas till är http://www.ethnologue.com/ där jordens alla språk presenteras.
-konstruktionen "döda kroppar fortsätter grävas upp" diskuteras
"gledflög" som unik(?) imperfektform
de onödiga orden "företagerskor" och "belägenhetsadress"