Stöd till Rättegångsvittnen

Idag inför Katrineholms tingsrätt vittnesstöd, som den första tingsrätten i länet. Vittnesstöd är oavlönade privatpersoner som ska ge stöd åt dem som ska vittna i olika rättegångar.
Många vittnen tvekar och är rädda att vittna och därför har Justitiedepartementet föreslagit att alla tingsrätter ska erbjuda vittnesstöd inom tre år. Hittills har ett 40 tingsrätter inrättat vittnesstöd och olika utvärderingar visar att vittnen tycker det är tryggare med vittnesstöd och avskildhet . Katrineholms tingsrätt informerar alla vittnen om att det finns vittnesstöd på plats nu. Siv Hörnlund - Melin som samordnar säger att det är många som behöver stöd.