Missbrukarvård kan ge kommuner statlig rabatt

Kommunernas missbruksvård får underkänt i en statlig utredning som presenterades på tisdagen. Men i stället för att straffa de kommuner som inte sköter sig vill utredaren Kristina Wennerstedt att de som lovar att hjälpa missbrukarna i fortsättningen ska få statlig rabatt på själva tvångsvården.
– Om kommunen åtar sig att ingå en sådan här överenskommelse om eftervårdsinsatser lägger vi in som en morot att vårdavgiften då skulle kunna reduceras, säger Kristina Wennerstedt. Men borde inte kommunerna göra det här utan någon morot? Det står väl ändå i lagen att de ska sköta de här uppgifterna? – Kommunen har den här skyldigheten i dag. Det nya är att man ska ingå i en diskussion tillsammans med LVM-hemmet och tillsammans med den enskilde och att man genom den här överenskommelsen ska åta sig att vidta ett antal åtgärder. Det blir en ny uppgift för kommunen, som skulle kunna motiveras av att få en sådan här avgiftsreducering, säger Kristina Wennerstedt. Vården av missbrukare är för dålig i dag, det är de flesta överens om. Tvångsvård och annan behandling minskar trots att de tunga missbrukarna bara blir fler och trots att de missbruksrelaterade dödsfallen ökar stadigt. Inga nya lagar Dagens utredning föreslår visserligen att kommunerna blir snabbare och planerar vården bättre. Men det blir ingen ytterligare tvingande lagstiftning, vare sig för kommunerna eller för landstingen som sköter själva avgiftningen av missbrukarna. Björn Fries är regeringens samordnare för insatser mot narkotika. Han ser visserligen dagens utredning som ett steg framåt, men är också kritisk till att landstingen inte behöver vara med när vården ska planeras. Slipper undan för lätt Många av landstingen missköter avgiftningen i dag, säger Fries, och i dagens förslag kommer de alldeles för lätt undan. – Ja, det är bara att konstatera att det finns en bedövande brist på avgiftningsplatser nästan runt om i hela landet, även om det kan finnas några undantag. Det är ju vägen in i behandlingsinsatserna och finns inte den så kommer man ju ofta inte ens i kontakt med behandlingen i övrigt, säger Björn Fries.
Susan Ritzén susan.ritzen@sr.se