Allt fler brott anmäls i Norrbotten

I fjol uppgick antalet anmälda brott till drygt 27 000. Det var några tusen fler än året innan. Det som ökat är anmälningarna om misshandel och knarkbrott.
Det är Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som sammanställt antalet anmälningar och funnit att på flera områden har det skett en ökning i länet. År 2000 uppgick antalet anmälningar om brott till 24 000. Två år senare till 25 000 och i fjol till drygt 27 000. När det gäller misshandel uppgick anmälningarna i fjol till 1 500 och det var fler än föregående år. Även misshandel speciellt mot kvinnor ökade, liksom sexualbrotten. Under de senaste åren har det anmälts allt fler våldtäkter, men i fjol sjönk antalet. När det gäller mord och dråp anmäldes ett i fjol, men något fler åren innan. När det gäller narkotika anmäldes 800 brott i fjol och här har det skett en stadig ökning under de senaste åren. Inbrotten har ökat, liksom stölderna ur bil och även när det gäller bedrägerier och skadegörelse, så har det skett en viss ökning. Väldigt få bank- och postrån har förövats under de senaste åren. Ett par varje år och när det gäller butiksrånen har de uppgått till oförändrat ett tiotal om året. Det som minskat är cykelstölderna, men de uppgick ändå till 1 500 i fjol. Om man ser till hela landet skedde det en ökning av anmälningarna om våldsbrott, misshandel och kvinnofridskränkningar.