Pengar till Länsmuseet

Det krisdrabbade länsmuseet får nu ett välbehövligt klirr i kassan. Statens kulturråd har beviljat museet nästan fyra miljoner kronor i bidrag i år.
Pengarna ska stödja museets arbete med regionens kulturarv och konstutveckling. Kulturrådet delar ut sammanlagt 93 miljoner kronor till landets regionala museer.